Kloakarbejde

DSC00618

Autoriseret kloakarbejde v./ Kloakmester Jørgen Dahl Thomsen

  • Nyanlæg i forbindelse med f.eks. nybyggeri
  • Reparation af kloak og afløb
  • Omfangsdræn og faskiner
  • Forsikringsskader - (vær opmærksom på at det altid er kunden der afgør hvilken kloakmester der skal udføre arbejdet, og ikke forsikringsselskabet) 
  • Reparation af opståede skader, eller nedslidte ledninger, brønde m.v.
  • I forbindelse med nybyggeri, tilbygninger m.v. tilbyder vi at lave plantegning for projektet
  • Løsninger til kloakeringer i det åbne land, f.eks. minirenseanlæg, pileanlæg m.v.
  • Konsulentbistand
  • Ved akutte skader kan vi kontaktes på tlf. 4017 8795 / 4095 8795