Vejvedgaard

Svingomgården

skilt

Vejvedgaard er fra 1903, og ligger midtvejs mellem Skævinge og Meløse. Gården er bedre kendt som "Svingomgården"

Vi overtog gården i 1996.

Gården var tidligere en svineejendom, og selvom bygningerne var meget fine, var de ikke brugbare til svin eller kreaturer mere.

Meget kort tid efter vi overtog ejendommen, investerede vi i nogle kødkvæg af racen Hereford.

Kvægbestanden voksede hurtigt, og i forbindelse med byggeriet af Øresundsbroen sidst i 90érne købte vi en maskinhal fra Peberholmen, og indrettede den som løsdriftsstald.

 

Vejvedgaard 1946
Svingomgården
Vejvedgaard 1946 Svingomgården

Da løsdriftsstalden stod klar i 2000, udvidede vi besætningen med Charolais kødkvæg. Og har siden haft begge racer i vores besætning. Vi afsætter al vores kød til private forbrugere.

Læs mere om kødsalg her.

Hereford køer på græs
Vejvedgaard 1949
Svingomgården
Vejvedgaard 1949 Svingomgården