Opgaver

Plantekasse
 • Den fuglevenlige have
 • Den vilde have
 • Det åbne land - afløbsinstallationer
 • Ejendomsservice og vedligeholdelse
 • Etablering af vådområder, plantning for vildtet
 • Fliserensning uden kemikalier
 • Fræsning
 • Gravearbejde
 • Græsslåning
Skævinge Kirke, hækklipning (11)
 • Rensning af tagrender + evt. reparation af tagrender, nedløb, tagbrønde m.v.
 • Rydning af grunde, og efterfølgende planering
 • Salg af brænde
 • Salg af kogleskæl / flis
 • Speciale i renovering / vedligeholdelse af ældre frugttræer
 • Sten- og flisearbejde, incl. reetablering
 • Stubfræsning
 • Træfældning, flishugning og stubfræsning
 • Udlægning af kogleskæl / flis
 • Vedligeholdelsesaftaler
 • Vild med vilje - anlæg
 • Anlæg af naturlegepladser
 • Anlæg af petanquebaner
 • Anlæg og renovering af afløbsinstallationer / kloak, incl. forsikringsskader
 • Beskæring af buske og træer
 • Bortkørsel af eksisterende affald
 • Bortledning af regnvand, samt anlæg og renovering af nedsivning / faskiner
Fugle
 • Hækklipning
 • Luge og rengøre bede og belægninger
 • Mosegrise- og muldvarpebekæmpelse
 • Naturplejeprojekter
 • Opbygning og reetablering af stengærder
 • Opsætning af hegn
 • Plantearbejde
 • Renovering af eksisterende bede / beplantninger

 

Belægning kirken