Persondataloven

 

Hvad gør vi med dine personlige oplysninger (persondatapolitik)


For at du kan indgå en aftale med JDT Havepleje & Anlæg, kan vi have brug for følgende oplysninger:

Navn, Adresse, Telefonnummer, Emailadresse.

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere en vare til dig.

Direktøren og administrationen hos JDT Havepleje & Anlæg har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Oplysninger afgivet til JDT Havepleje & Anlæg videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Som registreret hos JDT Havepleje & Anlæg har du altid ret til at gøre indsigelser mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven, og henvendelse i forbindelse hermed rettes til JDT Havepleje & Anlæg via email info@vejvedgaard.dk

Klageinstans:

Byggeriets Ankenævn
Nørre Voldgade 106,
1358 København K
Telefon: 72160200 (kl. 10.00 – 12.00)
Mail: info@byggerietsankenaevn.dk
www.byggerietsankenaevn.dk